Category Archives: Урок 6 класу

Завдання для уроків малювання в 6-му класі

Зображення на площині

Тема уроку: Зображення на площині. Розвиток просторової уяви учнів та відтворення об’єму форми. Виконання вправ на побудову об’ємних геометричних тіл (куб, циліндр), які розміщені на різному рівні відносно лінії горизонту (вище, нижче, по середині).

Мета уроку: продовжувати знайомство з жанром натюрморту; формувати вміння передавати форму, об’єм; фактуру предмета, працювати над композицією, розвивати спостережливість, гостроту зору.

Тип уроку:  комбінований Continue reading

Широкі простори

 

Завдання:      1. Знайомити учнів із законами повітряної перспективи; розширити їх знання про пейзажний жанр в образотворчому мистецтві, вчитися передавати простір.

  1. Розвивати спостережливість, зорову пам’ять, уміння вирішувати загальний і колірний стани пейзажу; виробляти зоровий досвід помічати обумовлені кольори, відпрацьовувати передачу колірних відмінностей об’єктів пейзажу, розвивати навички роботи в команді.
  2. Виховувати в учнів емоційне ставлення до природи, почуття любові до Батьківщини.

Continue reading

Урок № 5

 

Тема: Гірський краєвид

 

Мета уроку: ознайомити з прийомами виконання гірського краєвиду; закріпити знання з основ композиції, розвивати просторову уяву учнів; учити передавати в малюнку простір зважаючи на перспективні зміни повітряного середовища; виховувати любов до рідної землі. Continue reading

Фантастичні та реалістичні образи тварин у мистецтві

Зображення фантастичних тварин у творчості М. Приймаченко». 

 Метарозвивати  ключові  компетентності:  вміння  вчитися (організовувати  робоче  місце,  планувати  свої  дії,  завершувати  практичну роботу,  охайність  в  роботі),  загальнокультурну  компетентність  (особливості українського  вжиткового  мистецтва),  соціальну  компетентність  (продуктивно співпрацювати  з  партнерами  в  групі),  громадянську  компетентність  (повагу національних звичаїв і традицій);

розвивати  предметні  компетентності:  розширювати знання учнів про анімалістичний жанр, продовжувати  вчити малювати птахів, ознайомити учнів з творчістю видатної української художниці М.Приймаченко.

розвивати:  розвивати творчі здібності, фантазію, мислення, уяву.

виховувати: емоційне сприйняття оточуючого світу, активізувати творчу уяву. Continue reading

Писанкарство в Україні. Техніка писанок. Символіка декору

Мета  урокурозвивати  ключові  компетентності:  вміння  вчитися (організовувати  своє  робоче  місце,  планувати  свої  дії,  доводити  заплановану роботу  до  кінця),  загальнокультурну  компетентність  (аналізувати  і  оцінювати досягнення  української  культури),  соціальна  компетентність  (продуктивно співпрацювати з партнерами в групі, проявляти ініціативу, керувати власними взаєминами  з  іншими),  здоров’язбережувальна  компетентність  (безпечна поведінка) .

розвивати предметні компетентності: вчити  учнів  встановлювати  міжпредметні  зв’язки,  розвивати  вміння узагальнювати,  співставляти  навчальний  матеріал,  отриманий  з  різних навчальних предметів, виховувати цілісність естетичного зв’язку. Continue reading

Жанри образотворчого мистецтва.

Мета уроку: познайомити учнів з різноманіттям зображення світу речей в історії мистецтва; розширити знання учнів про жанр натюрморту, про особливості його композиційного рішення; вчити складати натюрморти продовжувати формувати навички щодо роботи з фарбами, ознайомити з новими можливостями художніх технік, уміння аналізувати природні форми;

виховувати естетичну сприйнятливість, естетичний смак; інтерес до художнього бачення краси оточуючого світу;

розвивати уяву, пам’ять, творче мислення; розвиток самостійності, вміння працювати за зразком; асоціативне гнучке образне мислення; уважність у плануванні практичних дій щодо змісту практичної роботи; стимулювати творчу думку. Continue reading

Сюжетно-тематичний натюрморт

Мета. Поглибити знання учнів про натюрморт як жанр, навчити визначати тему натюрморту;ознайомити учнів із творами митців, які працювали у цьому жанрі, їх роботами; розвивати уміння зображувати натюрморт, враховуючи закони композиції; формувати уміння аналізувати природні форми; виховувати допитливість, уважність, зацікавленість живописними творами. Continue reading

Ілюстрація казки «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат»

Вступ

Курс для женщин, которые хотят стать онлайн-тренерами

Погляньмо, як ілюстрували художники казку «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат».

Відомості про ілюстрацію,   портрет літературного героя

Ви знаєте, що багато українських художників присвятили свою творчість дітям? Вони ілюстрували дитячі книги. Наприклад, подивіться, як уявив казкових героїв Володимир Губенко.

Опишіть характер Лисички, яку змалював художник. Continue reading

«Скільки років писанці?»

Інтерактивний розвиток фантазії учнів

Урок образотворчого мистецтва у 6-му класі

(На вибір: розпис мальованки; виготовлення шкрябанки або дряпанки.)

Урок — інтегрований (обрядові дійства).

Поняття: розпис, мальованка, шкрябанка або дряпанка.

Основна мета заняття: створення мальованої композиції на об’ємі; поглиблення розуміння змісту та художньої виразності символів і знаків у процесі створення мальованок і дряпанок; сприйняття творів декоративно-прикладного мистецтва як невід’ємної частини традиційної національної культури; виховання національної гідності та любові до національних надбань через народне мистецтво; розвиток емоційного задоволення від естетично виконаної роботи та причетності до народних традицій. Continue reading

Символіка орнаменту й кольору в народній творчості . Писанка – вид народного мініатюрного живопису України.

Мета уроку: Ознайомити з символікою орнаментів, кольору, розвивати інтерес до пізнання народного мініатюрного живопису України; Виховувати повагу до культурної спадщини народу, традиції, любов до прекрасного.

Методи: Розповідь, метод емоційного впливу, метод порівняння, пошуковий метод.

Тип уроку:    застосування знань, навичок і вмінь.

Курс для женщин, которые хотят стать онлайн-тренерами

Continue reading