Category Archives: Урок 3 класу

Урок 3.

 

Тема.  Ритми хвиль. Елементарне поняття про ритм. Передавання руху в природі графічними засобами. Значення кольору в графічних творах. Виконання ілюстрації до казки, події якої відбуваються на березі моря.

Мета:
— навчальна: ознайомити учнів з елементарним поняттям про ритм; навчити передавати рух у природі графічними засобами; розкрити значення кольору у графічних творах;
— розвивальна: розвивати вміння насолоджуватися творами образотворчого мистецтва, аналізувати їх; формувати естетичні почуття, смак; активізувати ініціативу учнів;
— виховна: прищеплювати зацікавленість творами образотворчого мистецтва, захопленість спогляданням морських пейзажів.  Continue reading

Урок 2

 Тема: Обрання засобів виразності графіки для передавання  форми та поверхні зображуваних об’єктів та предметів. Штрихи осені.

Мета:

Формування ключових компетентностей: уміння дітей сприймати матеріал уроку, організовуватися до навчальної діяльності;

Загальнокультурна компетентність: формувати культуру поведінки та мовлення;

формування предметних компетентностей:

навчальна: закріплювати знання учнів про графіку; уміння передавати в малюнках своє ставлення до зображуваного; закріплювати навички  самостійної художньої творчої діяльності;

розвивальна: розвивати в учнів уміння графічно передавати сюжетні композиції; висловлювати власні думки; активізувати спостережливість, розвивати естетичні смаки, допитливість та уяву;

виховна: виховувати любов до прекрасного, природи, шанувати дружбу та  ко­лективізм; зацікавленість мистецтвом; бажання та вміння учнів емоційно сприймати навколишній світ; виховувати доброту, спостережливість; забезпечувати доброзичливу атмосферу на уроці. Continue reading

Урок 8

Тема: Технічні прийоми акварельними фарбами. Акварель по вологому паперу. Виконання  швидких колірних замальовок асоціативного характеру. Осінні враження.

Мета:

Формування ключових компетентностей: уміння учнів організовуватися до праці на уроці і сприймання нового матеріалу;

Загальнокультурна компетентність: формувати культуру поведінки та мовлення;

формування предметних компетентностей:

навчальна: розкрити поняття  малювання «по-мокрому»; навчати учнів умінню правильно змішувати фарби, передавати кольоровою гамою настрій та враження від осені  (сонячної та дощової);

вчити дітей бачити, відкривати красу довкілля та отримувати найкращі та позитивні враження від споглядання природи, витворів мистецтва та поезії.

розвивальна: розвивати в учнів уміння працювати в техніці «по-мокрому»; активізувати спо­стережливість, фантазію, сенсорні уміння і навички; розвивати естетичні смаки,  допитливість та уяву;

виховна: виховувати любов до прекрасного, природи, дружбу, ко­лективізм;

виховувати зацікавленість творчістю художників; емоційне сприймання навколишнього світу;

виховувати добрими, спостережливими; забезпечувати хорошу атмосферу  під час уроку,  здатність учнів сприймати матеріал. Continue reading

Урок 7

Тема: Свідоме обрання колірного  рішення. Технічні прийоми роботи гуашевими фарбами. БАРВИ ОСЕНІ.

Мета:

Формування ключових компетентностей: уміння дітей швидко налаштовуватися до роботи в класі, сприймати матеріал уроку та виконувати творчі завдання;

Загальнокультурна компетентність: формувати культуру поведінки та мовлення;

формувати предметні компетентності:

навчальна: розкрити поняття монотипії; вчити дітей прийомам і методам художнього відтворення образів довколишнього середовища, користуючись технікою монотипії; розвивати уміння бачити в різноманітних лініях, плямах задуману композицію (осінній пейзаж), формувати охайність, самостійність.

розвивальна: розвивати в учнів бажання творити прекрасне довкола себе. уміння виконувати завдання в новій техніці; активізувати спо­стережливість, фантазію, розвивати естетичні смаки,  допитливість та уяву;

виховна: виховувати любов до прекрасного, природи, дружбу, ко­лективізм;

уміння емоційно сприймати навколишній світ; виховувати добрими, спостережливими; створювати позитив від творчої праці, уміння  сприймати матеріал та використовувати набуті знання на практиці. Continue reading

РЕЧІ ЧАРІВНИКІВ

Мета:

  • навчальна: ознайомити учнів з натюрмортом як жанром образотвор­чого мистецтва; навчити особливостей виділення головного в ком­позиції, відтворення з натури композиції з неживих предметів (квіти у вазі, овочі, фрукти, шкільне приладдя та ін.);
  • розвивальна:розвивати вміння насолоджуватися творами образо­творчого мистецтва (натюрмортами), аналізувати їх; формувати есте­тичні почуття, смак;
  • виховна: прищеплювати зацікавленість творами образотворчого ми­стецтва, дбайливе ставлення до побутових речей.

Continue reading

Урок 20. Чарівний світ речей. Натюрморт

Мета: Ознайомити учнів із історією виникнення натюрморту;

вчити дітей малювати натюрморт, передаючи правильне розміщення, розмір, форму, пропорції предметів;

сприяти розвитку образного просторового мислення, творчих здібностей та фантазії учнів; сприяти формуванню уявлень про композиційні закони побудови
натюрмортів;

виховувати естетичне сприйняття учнями навколишнього світу; стимулювати зацікавленість творами світового мистецтва. Continue reading