Моя тепла Україна

 

Тема:               Створення ескізу екологічного плакату

                                 на тему:  «Моя тепла Україна»

Мета:

 • Сформувати поняття про проблеми енергозбереження, основні

шляхи раціонального використання й охорони навколишнього

середовища;

 • Розвивати уміння учнів передавати певну ідею засобами плакатної

графіки;

 • Поглиблювати композиційні уміння та навички учнів шрифтової

та образотворчої діяльності.

Обладнання: папір (формат А-3), простий олівець, гумка, фарби,

пензлі, баночка для  води.

Наочність: плакати, листівки, малюнки, педагогічний малюнок, Закон

України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Вид уроку: комбінований

 

Хід уроку.

      

           І. Організаційний момент.

           ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Тривалий час люди не замислювались над тим, на скільки їм вистачить дарованого природою, адже наша Земля така багата! Але це тільки на перший погляд. Уже сьогодні багато країн світу потерпають від нестачі корисних копалин. Але навіть якщо на Землі й будуть відкриті нові родовища, то це лише відсуне кризу у світовому господарстві на деякий час. Обмеженість природних багатств призвела до усвідомлення необхідності їх економного використання, вивчення , збереження.

Так, у статті 3 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» до основних принципів охорони довкілля, зокрема, віднесено гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я людей; запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; гласність і демократизм у прийняті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища; формування в населення екологічного світогляду.

 

Завдання:

 1. Ми розмірковуємо над проблемами енергозбереження та охорони навколишнього середовища.
 2. Спробуємо запропонувати свої шляхи виходу з кризи засобами образотворчого мистецтва .

    

ІІІ. Актуалізація та корекція опорних знань.

 

 1. Рольова гра «Моя думка»

 

Проблемне питання. Україна має достатньо високий показник виробництва електроенергії. Чому ж у наш час в Україні відчувається нестача енергії?

 

(Учитель пропонує провести рольову гру та надати слово представникам різних організацій, які формують економіку нашого району, області. У ролях виступають учні, які заздалегідь отримали завдання)

 

Учитель. Проблема енергозбере­ження стоїть перед нашою країною дуже гостро: велика кількість ви­робленої електроенергії підприєм­ствами із застарілими енергоємни­ми технологіями при нестачі своїх енергоносіїв. Актуально. Ця проб­лема є й для нашої  області, де ми мешкаємо, тому що промис­ловість, сільське господарство та мешканці області використовують значну  частину електроенергії в країні.

Представник об’єднання «Харківенерго». Нам, робітни­кам відомства, що контролює ви­користання електроенергії, як ні­кому відома ситуація з енерговико-ристанням та енергозбереженням в Україні. Наша країна отримала в спадок від СРСР надзвичайно неефективну енергоємну та мате­ріалоємну промисловість. Напри­клад, для отримання 1 т цементу в Україні використовують 274 кг умовного палива, для порівняння, в Японії — 142 кг.

Витрати енергії в чорній металур­гії Японії на 20—30% нижче, ніж у нас, за рахунок упровадження передових технологій,  які використовують меншу кількість електроенергії. На жаль, ці технології були розроблені саме в Україні, японці лише отримали ліцензії на їх використання та ма­ють велику вигоду. У нас в металур­гії такі технології майже не впро­ваджені. В деяких підприємствах жит­лово-комунального господарства використовується модернізоване обладнання на котли. На жаль, ця практика не широко розповсюдже­на. Нас ніхто не примусить еконо­мити, доки ми не зрозуміємо цьо­го самі.

Менеджер магазину «Все для дому». В нашому магазині продають освіт­лювальні прилади, лампи, світиль­ники, дріт, деякі побутові прилади. Як ви знаєте, більша кількість віт­чизняних побутових приладів ви­користовує багато електроенергії. Якби у вітчизняних пилососів, те­левізорів, холодильників були такі показники, як у найновіших зраз­ків побутової техніки світу, еконо­мія електроенергії була б такою, що Україна змогла б відмовитись від всіх АЕС на своїй території. Більша кількість країн світу на освітлення використовує 13 % отриманої елек­троенергії, а Україна — в 1,5 рази більше. Причина в тому, що в нас переважають дуже неекономні дже­рела світу — лампи розжарювання, які перетворюють на світло лише 5—8% електроенергії. А в розвинених країнах переважають люмі­несцентні лампи, корисне віддан­ня яких 20 %, а найновіших типів —-до 30%. Розрахунки показали, що масове впровадження таких ламп зекономить до 70% електроенер­гії. Робітники нашого магазину на­магаються крокувати в ногу з часом та пропонують покупцям су­часну енергозберігаючу продукцію. Такі лампи дорожчі, але економлять електроенергію та швидко окупа­ють собівартість.

Представник станції технічного обслуговування автомобілів. Енер­гоносії широко використовуються у двигунах авто різних марок. Так, автомобіль «Жигулі» використо­вує 8-10 л бензину на 100 км, тоді як у більшості закордонних легко­вих авто цей показник 4,3—5,9 л, а шведська компанія «Вольво» роз­робила модель, яка витрачає лише 3,6 л на 100 км. Легко уявити, яку економію коштовного та дефіцит­ного палива мала б наша країна, якби наблизила б характеристи­ки своїх авто до цих показників.

Учитель. Виявляється в природі є чимало багатств, які не освоєні та, фактично, не використовуються. Наприклад, щосекунди наша планета отримує від Сонця близько 65 млрд. кіловат – годин енергії, що значно більше, ніж виробляють за рік такі європейські держави, як Греція, Данія, Португалія та Фінляндія разом узяті, а літньої днини сонячна енергія, що потрапляє на 1м2  поверхні Землі, несе близько 800 ват. Це потужність електроплитки! Крім унікальної сонячної енергії, на Землі багато дарів, які поки ще використовує людина. Можливо, комусь із вас доведеться розробляти нові технології, що не матимуть негативних наслідків для природи.

      ІV. Робота над темою

 1. Бесіда.

Що таке плакат? ( різновид мистецтва графіки, один із найпоширеніших видів рекламного та агітаційного мистецтва)

Плакат активно впливає на маси людей, Сприймається він звичайно на ходу, у русі, тому він має бути без зайвих деталей, виразним, емоційним. Головне в плакаті має відразу впадати в око й закликати до дії тих, до кого він звернений.

Від мистецтва плаката вимагається створення простих і дохідливих, чітких і лаконічних за формою та змістом композицій.

Що таке композиція? (побудова художнього твору, зумовлена змістом і призначенням, пошук гармонійної взаємодії всіх частин твору).

Шрифт, який відіграє неабияку роль у плакаті, має органічно пов’язуватися із зображенням, лаконічно, але повно розкривати ідею плаката. Написати його треба чітко, виразно, щоб він легко читався здалеку

 

 1. Перегляд демонстраційного матеріалу з коментарем учителя.

Подивіться на плакати різних художників. Це допоможе вам знайти свою композицію.  Тему малюнка, розміщення тексту, загальну композицію не варто копіювати з готових зразків.

 

 

 

 

     

                                                                                               

 

        Допоможи                                       

                                                                                                                                    

                                                                                        Світ у твоїх руках

 

 1. Послідовність виконання роботи.
 • Зробіть кілька начерків за уявою.
 • Відберіть найголовніше, що має лягти в основу вашої майбутньої композиції.
 • Зробіть найзагальнішу схему плаката (горизонтальний, вертикальний).
 • Визначте місце малюнка, висоту і розміщення літер тексту.
 • Виконайте ескіз плаката в загальних обрисах не перевантажуючи його дрібницями.
 • Виконайте роботу в кольорі.

 

 1. Самостійна робота учнів.

 

 1. Підсумок уроку.

   Перегляд, оцінювання, визначення переможців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *