Урок 17 Художня культура як духовне явище

Загальне уявлення про культуру  та її роль у суспільстві

Хід уроку

Зі всього розмаїття соціальних процесів, взаємовідносин і фактів, які існували в минулому й існують нині, ми вирізняємо певну особливу царину – КУЛЬТУРУ. Більшість людей переконана, що саме культура – це те головне, що відрізняє людське й соціальне буття від дикої природи.

Картинка 42 из 54054

     Починаючи з часів існування Стародавньої Греції, коли вперше стали вживати слово “культура”, воно набирало різноманітних значень і тлумачень. Сьогодні існує декілька сотень визначень цього поняття. Більшість науковців пов’язують культуру із впливом людини на зовнішній світ, що виражається в його вдосконаленні, прагненні перетворити дійсність. У цьому значенні культура постає як процес, притаманний людству протягом всього існування.

КУЛЬТУРА – специфічний спосіб існування людини в природі.

Людина – єдиний носій свідомості, який досяг ступеня думки.

Культура як багатозначне й багатовимірне поняття є складовою системою, яку для зручності аналізу прийнято розподіляти за  декількома класифікаціями. Основною з них є поділ культури наматеріальну та духовну.

Що, на вашу думку, належить до матеріальної культури?

А що належить до духовної культури?

Чи може існувати окремо суто духовна або суто матеріальна культура?

Прогляньте відеоряд. До якої царини культури можна його віднести: світової чи національної? Свою відповідь доведіть.

 

              Національна культура акумулює в собі багатовікову історію життя етносу, втілена в усній і писемній творчості, віруваннях, ремеслах тощо. Творцем і носієм національної культури є народ. Коли людина не уявляє себе без певного етносу, нації, у неї розвивається національна свідомість. Вона включає в себе історичну пам’ять народу, духовну культуру нації, сподівання на майбутнє тощо.

Що є найціннішим скарбом кожного народу?

Вертикальный свиток: ТВОРЧА СКАРБНИЧКА Мова – першооснова будь-якої культури. Мова – це безсмертя народу. Мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу. Мова – це ще й музика, мелодика, барви буття... Мова – це великий дар природи, розвинутий і вдосконалений за тисячоліття з того часу, як людина стала людиною. Мово моя українська – Батьківська, материнська... Мова – явище суспільне

Картинка 12 из 736  Культура формує особистість певного типу, якій притаманні ті чи інші моральні якості, світоглядні орієнтири, рівень інтелектуального розвитку, естетичні подобання тощо.

     Сама людина формує себе у процесі своєї діяльності, тому культура є мірою людського в людині, характеристикою розвитку людини як суспільної істоти.

   Мислителів епохи Просвітництва турбувало питання про специфіку людського буття, про те, що обумовлено “людською природою” і що формує саму “людську природу”. Просвітники прагнули знайти ідеали людського буття й визначити напрями розвитку соціального прогресу.

   Тоді й виникла необхідність у спеціальному понятті, в якому була б логічно оформлена ідея існування особливостей людського буття, з якими пов’язаний розвиток здібностей людини, її розуму і духовного світу. 

Узагальнення та систематизаціяКультура. Спочатку поняття культура трактувалася як результат впливу людини на природу, підкорення їм природної стихії для досягнення певних цілей. Культура вбирає у себе творчі досягнення народу за багато тисячоліть, духовні пошуки людини, відображає мудрість і моральні риси народу. Дух людства, його вигляд, воля, свобода, історична свідомість, філософські системи, життєві уроки, віра, мова, менталітет, мрії — все це пов’язано з культурою.

Культура — спосіб організації життя і діяльності людини, рівень історичного розвитку суспільства і людини, що виявляється в створенні матеріальних і духовних цінностей.

При розгляді культури особистості необхідно зупинитися на кількох важливих категоріях: культурна дія, культурне середовище, культурні цінності, культурні установи та колективи.

Досягнення матеріальної і духовної культури складають культурні цінності. До них відносяться

техніка та обладнання, предмети побуту, знання і професійну майстерність людини, архіви, музеї, бібліотеки, клуби і т.д. З культурних цінностей найбільш важливим є художнє мистецтво. Художнє мистецтво є своєрідним золотим фондом культури, за допомогою якого виявляється велич людини. Воно змушує людину прагнути до краси, гармонії.

До культурних дій належать соціальні заходи, спрямовані на створення, поширення, споживання культурних благ. У процесі створення культурних благ людина підвищує свій культурний рівень. Джерелом, рушійною силою таких дій є культурні потреби людини.

До культурних потреб належать: пошук суті і сенсу життя, прагнення знайти своє місце в житті, прагнення до творчості, гуманізму.

Збереженням і розвитком культурних цінностей займаються різні товариства і організації культури. Держава також постійно та безпосередньо займається питаннями культурно-духовного розвитку суспільства.

Культурне середовище — існуюча на певній території соціальна група, що створює, поширює і використовує культурні цінності. Загальний культурний рівень середовища може варіювати в залежності від можливості використання здобутків світової культури та створення власних культурних цінностей, матеріальної забезпеченості членів групи, а також мови, менталітету і соціально-психологічних особливостей. Наприклад, міська культурне середовище буває прогресивної, а сільська — консервативної. Культурне середовище пов’язана з культурними комунікативними відносинами. Вона складається з організацій і колективів, оснащених речовинно-матеріальними цінностями, установ духовної діяльності.

Розглядаючи культуру будь-якого народу, нашу увагу відразу приковується до системи звичаїв цього народу. Звичаї — джерело мови і культури, форма існування культури, що передається з покоління в покоління. Тут культура являє собою систему звичаїв, реалізують цю спадкоємність. У минулому, коли була відсутня писемність, культура спиралася на забобони і традиційні поняття. Звичаї і традиції, засновані на накопичений століттями досвід, становлять культурну спадщину суспільства. Культуру прийнято поділяти на матеріальну і духовну.

Духовна культура. Поняття духовної культури дуже велике. Тому його доцільно розглядати в плані політичного, соціального, психологічного, наукового і культурного аспектів. Духовна культура людини проявляється в спілкуванні з іншими людьми, це міра гідності, моральності, інтелігентності людини. Також елементами духовної культури є світ почуттів людини, вихованість, демократичність, уміння будувати спілкування та ін

Духовна культура являє собою сукупність творчих здібностей, ерудиції, розуму і способу мислення, розуміння творів мистецтва, соціально-психологічної компетентності і морально-етичних принципів індивіда.

Розуміння творів художньої літератури й мистецтва, здатність відрізняти красу є одними з основних критеріїв духовності людини. Художня література сприяє формуванню естетичного смаку, духовного і морального обличчя людини. Людина, закріплюючи у своїй свідомості і почуттях ідеї краси, бореться з духовною бідністю і неписьменністю. Письменники, художники, діячі театру і кіно створили чимало творів, у яких розкриваються духовний вигляд людини, суперечності розвитку суспільства і які сприяють моральному і духовному вдосконаленню людини.

На жаль, сила позитивного впливу творів літератури і мистецтва не однакова для всіх людей. Хтось самовіддано поринає в літературу, а хтось ставиться до неї байдуже. Деякі довго вивчають картину, намагаючись зрозуміти задум художника, а інші лише пробігають її поглядом. Одні, слухаючи музику, » пропускають її через свої почуття, інші бачать у ній лише сукупність гармонійно підібраних звуків.

До розуміння краси кожен приходить своїм шляхом. Для цього людині необхідно потрудитися і прикласти певні зусилля. Щоб отримувати насолоду творчості, чоловік повинен бути інформований в області мистецтва, знати хоча б найзначніші твори літератури і мистецтва, удосконалювати свої здібності сприйняття і фантазію. Сприймати твір мистецтва — значить творити разом з письменником, художником, композитором. Естетичне виховання не тільки збагачує духовний світ людини, але і наповнює його красою. Заглиблюючись у світ краси і переймаючись її впливом, людина очищається, прояснюється його внутрішній духовний світ.

Сукупність духовних культур окремих особистостей становить духовну культуру суспільства. Чим багатше духовний світ людей, тим міцніше, стійкіше суспільство.

Матеріальна культура. Матеріальна культура Ш досягнення і матеріальні цінності, створені людиною

До матеріальної культури належать блага, необхідні для задоволення природних, біологічних потреб людини, — продукти, одяг, житло, засоби праці і т. д.

До матеріальної культури належать також історичні та культурні пам’ятки. Наша республіка має дуже багатим спадщиною матеріальної культури минулого.

На сьогоднішній день відомо 18,5 тис. історичних пам’яток. З них 13,5 тис. документовані, 3,1 тис. взяті під державну охорону, 205 пам’яток є пам’ятками республіканського значення. Серед них меморіальний комплекс Коркыт-Ата, мавзолей Шкіра Ахмета Яссауі, комплекс Ш. Уалиханова, літературно-меморіальний комплекс Абая в Жидебае, комплекс «Черкаська оборона» та ін

Один із предметів культурно-історичної спадщини — тайказан в Туркестані. На зовнішній стороні казана є напис арабською мовою, виконана в три ряди. Там написано, що цей казан призначається Шкіра Ахмету. У записі є такі слова: «Поважай людину, цінуй моральність». Казан як зразок мистецтва і культури середньовіччя в 1935 р. був виставлений в Ермітажі в Санкт — Петербурзі. Тільки через 54 роки, в 1989 р. казан був повернутий на своє священне місце. Тайказан існує вже близько шести століть. Видно, що майстри, які виготовили його, мали міцними знаннями і досвідом в області астрономії, математики, фізики, хімії і технології обробки металів.

Основні функції культури. У суспільстві культура виконує кілька важливих функцій.

Культура формує духовний світ людини. Ця функція культури безпосередньо пов’язана з її змістом. Кожна особистість є породженням суспільства, в якому вона живе, а точніше культури, створеної цим товариством.

Культура забезпечує спадкоємність поколінь. У суспільстві зв’язок поколінь здійснюється шляхом освоєння, сприйняття і творчого розвитку культурної спадщини.

Пізнавальна функція культури проявляється через її зв’язок з освітою. Освіченість, будучи важливою складовою культурності, все ж таки відрізняється від неї. Неконтрольовані технічні дії можуть завдати шкоди культурі. Тільки що володіє високою культурою цивілізація може локалізувати негативні наслідки розвитку техніки. За допомогою науки розкриваємо таємниці світобудови, через мистецтво переймаємося красою, а моральна свідомість дозволяє нам відрізнити добро від зла.

Регулятивна функція культури полягає в тому, що культура спонукає людину зовні (наприклад, в одязі) відповідати ідеалу краси, а духовно — моральним нормам, прийнятим у даному суспільстві.

Комунікативна функція культури є однією з основних функцій. Якщо витвір культури, яким би цінним воно не було, не доходить до споживача, то воно випадає з культурного обігу. Будинок пустує і руйнується, якщо в ньому не живуть люди; залізниця без паровоза — марна нагромадження дерева і металу; книга, яку ніхто не читає, — кіпа курній папери. Тобто, з цієї точки зору, основою культурного буття є постійна культурна зв’язок між людьми.

Предмети, що оточують людину, лише зовнішній вияв культури, а сутність її полягає в духовності, в овеществлении результатів праці людини. Внутрішня сутність культури визначається самосвідомістю і розумом людей, які живуть у суспільстві, їх духовними шуканнями.

Внутрішня сила культури —це випромінюване нею світ моральності. За допомогою культури людина піднімається на небачені вершини. За визначенням академіка Алькея Маргулана: «Культура — розум, піт і наполеглива праця людини, і все це має глибоко суспільний характер». Культура—духовне багатство, і створюється вона не заради матеріальної вигоди.

Запитання

1. Як ви розумієте роль культури в суспільстві? 2. Які з функцій культури, на ваш погляд, найбільш важливі? 3. В даний час у нашій країні люди мало дбають про підвищення свого культурного рівня. Ви з розумінням ставитеся до такого явища чи вважаєте це неприпустимим?

Короткий опис статті: культура і суспільство В категорії 9 клас підручник «Людина і Суспільство» ви можете знайти § 54. КУЛЬТУРА І ЇЇ РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ для підготовки до урокі

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *